BRAINSTORM

Het idee om met de happy kappers van het ShairCafé iets te doen voor de warmste week had heel veel bijval. Op deze pagina vind je de ideeën en opmerkingen hieromtrent.

Er moet ook rekening gehouden worden met de reglementering. Op deze pagina vind je een samenvatting van hoever we staan.

Deze pagina is enkel benaderbaar voor wie de link heeft.

IDEEËN VOOR ACTIES

-> ‼️ opbrengst moet telkens volledig naar de warmste week gaan
 • pop up kapsalon in shaircentrum/iedereen motiveert klanten om te komen
 • knippen tegen eenzaamheid in het kapsalon/elkaar bijspringen
 • kappen tegen vergoeding ter gelegenheid van een extern event: vb halloweenkapsels
 • iets extras laten betalen gedurende bepaalde periode (opbrengst gaat niet volledig naar warmste week)
 • actie op enkel knippen (opbrengst gaat niet volledig naar warmste week)
 • collectebus: voor iedereen
 • shairprodukt van de laatste week bvb lac

OVERWEGINGEN

 
 • happy kappers organiseert/ vraagt vergunningen aan/verzorgt de administratie
 • publiciteit voor de acties worden door  happy kappers gecoördineerd
 • informeren bij boekhouder:  
 • Slogan/Logo: een knip in eenzaamheid
 • ShairCafé Tshirt/Tshirts warmste week?
 • aparte rekening openen om integraal door te storten
 • alternatieve kijk: ook kappers zijn vaak eenzaam: ShairCafé komt tegemoet: samenwerken
 • merchandising voor deelnemende klanten: gadget: checken site

REGLEMENTERINGEN

VRT

 • Elke actie die in het kader van De Warmste Week wordt georganiseerd, moet officieel geregistreerd worden via dewarmsteweek.be.
 • Het is iedereen van 18 jaar of ouder toegestaan om acties te ondernemen voor De Warmste Week mits aanvaarding van de actievoorwaarden en registratie van je actie op dewarmsteweek.be
 • VRT geeft organisatoren van acties het recht om dit beeld- en woordmerk te gebruiken in het kader van hun acties.
 • Indien je je schenking aan De Warmste Week koppelt aan de aankoop van een product of dienst, dan moeten beide bedragen in een correcte verhouding staan ten opzichte van elkaar.
 • Dit wil zeggen dat je geen potentieel persoonlijk gewin mag koppelen aan jouw geldinzamelingsactie voor De Warmste Week.
 • Bij online en offline mailing en communicatie zet je onze controle-adressen mee in je mailingbestand
 • Stuur ons een kopie van het marketingmateriaal dat je wil gebruiken ter promotie van het De Warmste Week product

 

Bron:
https://dewarmsteweek.be/actievoorwaarden-de-warmste-week

 

VLAIO

 • Vanaf 1 april 2024 vraag je bij de gemeenten na of een vergunning voor dit type van verkopen nodig is.
 • Bij verkoop van een produkt moet de volledige opbrengst boven de kostprijs naar het opgegeven doel gaan. Je mag dus wel de gemaakte kosten aanrekenen. 
 • Overleg zeker met je boekhouder hoe je dit boekhoudkundig kan verwerken. Anders kan het zijn dat de fiscus er bij een controle vanuit zal gaan dat je bepaalde inkomsten niet hebt aangegeven.  
 • Als je niets verkoopt, maar enkel een steunbijdrage vraagt, dan moet je geen vergunning aanvragen.
 •