ShairCafé: een fysieke facebook groep voor kappers

ShairCafé is een fysieke bijeenkomst van lokale kappers, maandelijks,  in het ShairCentrum te Kuurne. De uitwisseling van ideeën staat er centraal. De samenkomsten verlopen in een ongedwongen en verbindende sfeer. Niet evident gezien de felle concurrentie binnen ons marktsegment. We bieden een springplank om samen te werken, te groeien en te evolueren van een klassiek naar een future proof kapsalon. Op dat vlak blijven in het kapsalon nog veel kansen onbenut.

 

 

 

Het future proof model

Om je kapsalon future proof te maken, werd het “future-proof-model” ontwikkeld . Dit model, dient als onmisbare gids tijdens de overgang van klassiek naar future proof kapsalon.

Werken met het future proof model biedt garantie voor economisch succes. Klanten kiezen steeds vaker bewust voor een kapsalon dat secret service en duurzaamheid hoog in het vaandel draagt. Digitaal up to date zijn, en een top expertise tegen een concurrentiële prijs vinden klanten evident. Investeren in duurzaamheid en in secret service, daarmee maak je het verschil. Dit loont meer dan ooit.

Het future proof model is geïnspireerd op het boek ‘The offer you can’t refuse’ van Steven van Belleghem. Vier kwadranten (zie afbeelding) vullen elkaar aan op de weg naar meer duurzaamheid:

  • Expertise/sterke prijs
  • Digitaal up to date
  • Secret service
  • Duurzaamheid

Aan de hand van talloze concrete voorbeelden begeleiden en stimuleren wij kappers op hun weg naar de toekomst.

Ervaringen delen, luisteren naar elkaar, kennis uitwisselen en samenwerken ondanks een competitieve omgeving, zijn daarbij cruciaal. Het future proof model biedt een sterke leidraad en houvast. Het biedt perspectief en is een toetssteen om de werking in het kapsalon te evalueren.

ShairCafé is de motor die de nieuwe mindset draaiende houdt.

Eendracht maakt macht.

De werkvorm die gehanteerd wordt tijdens ShairCafé ( Open Space Techniek ontwikkeld door Harrison Owen) laat toe om binnen een comfortabele en veilige omgeving kappers uit je comfortzone te stappen. Je wordt aangemoedigd om grenzen te verleggen en samenwerkingen aan te gaan. Eendracht maakt macht. Er worden nieuwe ideeën geboren, die wij vakkundig begeleiden en verder ontwikkelen. ShairCafé is het noodzakelijke duwtje in de rug om door te gaan op de gekozen weg. Wij zorgen voor blijvende ondersteuning en begeleiding.

 

 

ShairCafé een kleine revolutie

ShairCafé heeft zichzelf bevestigd als een pionierend initiatief dat samenwerking bevordert als dé sleutel tot duurzamer werken, vertrekkende vanuit de passie van de kapper. Ons unieke, future proof model verzekert je van economisch succes.

Daar gaan we voor, elke maand opnieuw. Goesting gekregen om gratis een ShairCafé bij te wonen? Schrijf je nu in.