SCHAARSTELIJST

Gebruik zo vaak mogelijk onderstaande uitdrukkingen.
Schaarste roept een gevoel van “Ik mag dit niet missen” op.

Probeer de lijst verder aan te vullen.

Je kan de schaarstelijst gratis downloaden.