COSMETICA VERKOPEN: HOE DOET U HET GOED?

In deze blog leest u aan welke regels u moet voldoen om cosmetica in uw kapsalon correct te verkopen.

WAT ZIJN COSMETICA?

Cosmetica zijn producten om het lichaam te:
• reinigen
• beschermen
• verzorgen en in vorm te houden
• ontdoen van nare geurtjes
• parfumeren
• veranderen van uitzicht
Enkele voorbeelden zijn zeep, dagcrème, deodorant, nagellak, tandpasta, make-up, haarkleuring en zonnemelk.

WANNEER BENT U VERDELER VAN COSMETICA?

Als verdeler brengt u zelf geen nieuwe cosmetica op de markt, maar verhandelt u producten die door anderen gefabriceerd of ingevoerd zijn.
 

WAT IS HET GROTE VERSCHIL TUSSEN FABRIKANTEN/ INVOERDERS EN VERDELERS?

Fabrikanten en invoerders zijn ‘verantwoordelijke persoon’ van hun cosmetica. Zij staan er voor in dat hun producten veilig zijn en aan alle voorwaarden voldoen. Dat betekent dat ze meer verplichtingen dan verdelers hebben.
Opgelet! Van zodra u als enige uw naam of gegevens op het etiket van cosmetica zet, bent u automatisch verantwoordelijke persoon.
Als verdeler mag u wel uw naam toevoegen aan het etiket.

WELKE VERANTWOORDELIJKHEDEN HEBT U ALS VERDELER?

Controleer of alle verplichte informatie juist op het etiket is vermeld
De verplichte gegevens op het etiket
van cosmetica zijn:
• de naam en het adres van de verantwoordelijke persoon in
 de Europese Unie
• de nominale inhoud (zonder verpakking)
• de minimale houdbaarheid
• de gebruiksaanwijzing
• het nummer van het productielot of een referentie daarnaar
• de functie van het product (tenzij dit vanzelfsprekend is)
• de ingrediëntenlijst

REGELS IN VERBAND MET DE GEBRUIKSAANWIJZING. 

De gebruiksaanwijzing en de functie van de cosmetica worden in alle talen van de verkoopsregio vermeld.
In België zijn dit Nederlands en/of Frans of Duits.
Bevat het etiket niet alle verplichte informatie?
Zolang het etiket niet volledig is, kan u de cosmetica niet verkopen. Vraag aan uw leverancier om dit in orde te brengen.
Staan de verplichte gegevens wel op het etiket maar niet in de juiste taal? Dan mag u het etiket zelf vertalen.

TO DO AND NOT TO DO

  • Notificeer vertalingen van het etiket van uw cosmetica
Vertaalt u de naam (functie) en/of het etiket van de cosmetica die u verdeelt? Dan moet u de nieuwe informatie notificeren bij de Europese Unie via de Cosmetic Products Notification Portal: https://webgate.ec.europa.eu/cpnp/.
De FOD Volksgezondheid, het Antigifcentrum verantwoordelijke personen en verdelers van hebben toegang tot deze databank.
 
 
  • Bewaar en vervoer uw cosmetica correct
Volg de aanwijzingen, bv. ‘droog en koel bewaren’.
 
  • Bewaak de houdbaarheid van uw cosmetica
Cosmetica met een levensduur van hoogstens 30 maanden dragen een minimale houdbaarheidsdatum op het etiket.
Na deze datum mag u het product niet meer verhandelen.
 
  • Meld ernstige bijwerkingen
Als verdeler kunt u klachten ontvangen over gezondheidsproblemen door gebruik van uw cosmetica.
Meld ernstige ongewenste effecten aan de FOD volksgezondheid via cosmetovig@gezondheid.belgie.be.
 
  • Haal uw cosmetica de markt
Als er een probleem is met de samenstelling of met het etiket van uw product, haalt u het tijdelijk of definitief van de markt.
WIE IS BEVOEGD VOOR COSMETICA IN BELGIË?
De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
• stelt mee normen voor cosmetica op
• controleert cosmetica op de Belgische markt
• verzamelt informatie over bijwerkingen van  cosmetica
 
Ernstige bijwerkingen van uw cosmetica meldt u via cosmetovig@gezondheid.belgie.be
 
NOG VRAGEN OVER COSMETICA VERDELEN?
FOD Volksgezondheid
Cel Cosmetica
+32 (0)2 524 97 97 (contact center)
De officiële folder kan u hier downloaden.