ShairCafé: een fysieke facebook groep voor kappers

ShairCafé is een fysieke bijeenkomst van lokale kappers, maandelijks,  in het ShairCentrum te Kuurne. De uitwisseling van ideeën staat er centraal. De samenkomsten verlopen in een ongedwongen en verbindende atmosfeer. Niet evident gezien de felle concurrentie binnen dit marktsegment. We bieden een springplank om samen te werken, te groeien en te evolueren van klassiek naar duurzaam kapsalon.

De link met duurzaamheid

Met onze pedagogische achtergrond en meer dan 40 jaar expertise in de sector voelen wij, mijn echtgenote Veronique en ik, kappers heel goed aan. We creëren een comfortabele, veilige omgeving en we nemen ze mee in hun streven naar duurzaamheid. Op dat vlak blijven in het kapsalon nog veel kansen onbenut.

Het future proof model

Om kapsalons bij te staan in hun omschakeling naar meer duurzaamheid werd het “future-proof-model” ontwikkeld . Dit model, uitgelicht in de bijgevoegde afbeelding, dient als onmisbare gids tijdens de overgang van wegwerp- naar duurzaam kapsalon.

Werken met het future proof model biedt tevens garantie voor economisch succes. Klanten kiezen steeds vaker bewust voor een kapsalon dat duurzaamheid hoog in het vaandel draagt. Investeren in duurzaamheid loont.

Het future proof model is geïnspireerd op het boek ‘The offer you can’t refuse’ van Steven van Belleghem. Vier kwadranten (zie afbeelding) vullen elkaar aan op de weg naar meer duurzaamheid:

  • Topservice-sterke prijs
  • Digitaal up to date
  • Secret service
  • Duurzaamheid/betere wereld

Het 4de kwadrant duurzaamheid is slechts mogelijk als ook ingezet wordt op de andere kwadranten.

Aan de hand van talloze concrete voorbeelden (hair-recycle, eco-head, think pink, green circle salon…) begeleiden en stimuleren wij kappers om hun steentje bij te dragen.

(zie video hoe kapster Sofie getuigt dat zelfs de restjes verf haar aandacht verdienen)

Ervaringen delen, luisteren naar elkaar, kennis uitwisselen en samenwerken ondanks een competitieve omgeving, het zijn allemaal onmisbare vaardigheden geworden. Het future proof model biedt een sterke leidraad en houvast. Het biedt perspectief en is een toetssteen om de werking in het kapsalon te evalueren. ShairCafé is de motor die de nieuwe mindset draaiende houdt.

Eendracht maakt macht.

De werkvorm die gehanteerd wordt tijdens ShairCafé ( Open Space Techniek ontwikkeld door Harrison Owen) laat toe om binnen een comfortabele en veilige omgeving kappers uit hun traditionele werkruimtes te halen, hen aan te moedigen om grenzen te verleggen en samenwerkingen aan te gaan. Eendracht maakt macht. Er worden nieuwe ideeën geboren, die wij vakkundig begeleiden en verder ontwikkelen. ShairCafé is het noodzakelijke duwtje in de rug om door te gaan op de ingeslagen weg. Wij zorgen voor blijvende ondersteuning en begeleiding.

 

ShairCafé een kleine revolutie

ShairCafé heeft zichzelf bevestigd als een pionierend initiatief dat samenwerking bevordert als dé sleutel tot duurzamer werken, vertrekkende vanuit de passie van de kapper. Ons unieke, onderbouwde future proof model verzoent duurzaam werken met economisch succes.

Daar gaan we voor, elke maand opnieuw.